• จัดทำบัญชี

  • ตรวจสอบบัญชี

  • ทะเบียนบริษัท

  • ทั่วไปอื่นๆ

TCG Webmail
 

กลุ่มบริษัทในเครือฯ

Thongchai Consultant Group
TCG Accounting
T&P Audit
TCG Network Solutions

 
ป้ายโฆษณา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ TCG Group

  

 

TCG Group มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไปให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงวางระบบบัญชี บริษัทได้พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมถึงการจัดอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ทำให้บริษัทฯ มีทีมงาน และบุคลากรที่่มีีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงเป็นจำนวนมาก โดยยึดมั่นนโยบายเหล่านี้เสมอมา

 

ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ
มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นสากล
ให้คำปรึกษาและเอาใจใส่ลูกค้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
           อย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

เราคือมืออาชีพด้านการบริการ

จากนโยบายดังกล่าว ด้วยประสบการณ์และผลงานของ ทีซีจี กรุ๊ป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าเราเป็นสำนักงานหนึ่ง ที่มีความมั่นคง และสามารถให้บริการท่านได้ตลอดไป

Team TCG Group

 

Favorite

เพื่อความสะดวกในการบริการเรา ได้จัดเตรียมเว็บไซต์ไว้สำหรับหาข้อมูลเบื้องต้น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการทำบัญชี

 
Copyright 2011 TCG GROUP All Rights Reserved
blog web counter